Üzümlerin Preslenmeden Önce Tanelerin Patlatılması (Üzüm kırma) Üzerine

Geçmiş zamanlarda üzümlerin patlatılması havuzlarda ayaklar ile ezilerek yapılırdı. Bu işlem esnasında hem taneler ezilir hem de bir miktar şıra elde edilirdi, bu işlemin ardından mekanik presler kullanılarak ya da üzümler çuvallara doldurup üzerine ağırlık uygulanarak patlamış tanelerin kabuk altında kalan şırası üzümden çıkarılmaya çalışılırdı…
Günümüze gelindiğinde yöntem benzerdir… Ancak hijyenik sebepler ve gelişen teknoloji sebebiyle makineler ve ezici presler kullanılmaktadır.

Örnek bir üzüm tane patlatma işleme tesisi


İlk aşama: Üzümün Tanesinin Patlatılması (kırılması, ezilmesi)

Üzüm salkımının ayrılması ve makine ile kırılarak tanesinin patlatılmasının ilk sebebi bir miktar üzüm şırası elde etmektir. Makine ile üzüm kırma esnasında bir miktar üzüm şırası elde edilecektir. Üzümler; posası ile birlikte kullanılacaksa bu işlem sonrası çıkan şıra – posa karışımı kullanılabilir. Eğer çıkan şıra ayrıca kullanılacaksa şıra süzülerek ayrılabilir.

İkinci sebebi ise bir sonraki işlem olan presleme esnasında üzüm kabuğu altında kalan değerli, yüksek aromalı şıranın çıkarılması için ön hazırlık yapmaktır. Üzüm taneleri preslenme öncesi ezilmemiş halde ise presleme esnasında bir blok oluşturur ve içindeki şıranın önemli bir miktarı taneler içerisinde hapsolur. Presleme işleminde kuru maddeye oranla çıkan su miktarının yüksek olması isteniyorsa tanelerin patlamış (kabukların kırılmış) olması gereklidir. Bu işlem için ihtiyaç duyacağınız makinelere “Üzüm Sapı Alma ve Tane Patlatma Makineleri” ya da sadece üzüm taneleme işlemi yapan makineler olan “Üzüm Tane Patlatma Makineleri” kategorisinden göz atabilirsiniz.

İkinci aşama: Presleme

Üzüm oldukça değerli bir meyvedir. Bu nedenle sıkma başarısı oldukça önemlidir. Yüksek oranda ve aroması güzel üzüm şırası elde etmek için yüksek basınçla presleme işlemi yapılmalıdır. Üzüm presleme esnasında çekirdeği zarar görmez, aroması bozulmaz. Presleme işlemi için balonlu presler, pistonlu presler ya da manuel çalışan presler tercih edilebilir. Endüstriyel amaçlı üretim yapılıyorsa verimlilik adına yüksek basınç sağlanmalıdır. Porftöyümüzde bulunan “Meyve ve Üzüm Presleme” Kategorisini inceleyebilirsiniz.

Özet:

Üzüm patlatma ve ardından presleme işlemi, üzüm şırası üretiminde verimi artırmak ve kaliteli bir ürün elde etmek için önemlidir. Tanelerin salkımdan ayrılması ve ezilmesi, çıkan şıra miktarının yüksek olmasını ve son ürünün lezzet ve aroma kalitesinin artmasını sağlar. Kaliteli şıra elde etmek için tüm bu adımlar özenle ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.


Örnek Bir Üzüm Tane Ezme ve Salkımdan Ayırma İşlemi:

Örnek Üzüm Tane Patlatma ve Presleme İşlemi:

Hobi Amaçlı Kullanacaklar için Örnek Üzüm Sıkma İşlemi: